Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Żłobki Guga Studio ® są pod kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, uzyskując:

 

  • pozytywną Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych;

  • wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu;

 

  • opinię Powiatowej Straży Pożarnej

 

  • wpis do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych 
Miasta Poznań pod numerami
  •    Żłobek Naramowice 23/2011
  •    Żłobek Piątkowo 24/2013
  •    Żłobek Grunwald 22/2013